ПП «Ріас»

Директор: Шпита Олександр Васильович

Адреса: вул. Колекторна, 30 а/с 36, м. Київ, 02081,

Тел.: (044)  587  51  53, Ф. (044)  562  90  56

Електронна адреса: www.rias.com.ua

 info@rias.com.ua

Діяльність: Приватне підприємство «РІАС» зареєстровано 25 серпня 2005 року, наукову і виробничу діяльність розпочало у вересні 2006 р.

Характеристика підприємства:

є юридичною особою згідно із законодавством України;

має право від свого імені укладати договори та інші угоди;

набувати майнові та немайнові права, вступати в зобов'язання;

виступати в суді і в господарському суді;

має власні основні та оборотні кошти;

має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків,

круглу печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, власний товарний знак, емблему та інші реквізити;

здійснює свою діяльність на принципах повного госпрозрахунку, самоокупності та самофінансування.

Досвід роботи підприємства на ринку товарів і послуг здійснює діяльність на підставі свідоцтва про ідентифікацію виробника (постачальника) продукції для НД Україні, спеціального дозволу на здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею;

розроблені і впроваджені у виробництво 70 виробів в галузі технічного захисту інформації;

з 2006 р. Підприємством виконано більше 750 замовлень;

виготовлено і поставлено більше 8000 виробів;

в 2010-2011 р.р. було виготовлено і поставлено близько 90% продукції в галузі технічного захисту інформації в Україні.

Основні споживачі продукції

Державні та комерційні організації, установи та підприємства, у тому числі Адміністрація  Президента, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Міністерство оборони, Служба безпеки, Міністерство внутрішніх справ, Державна податкова служба та ін

Науково-виробнича діяльність підприємства забезпечується висококваліфікованими співробітниками в складі конструкторського, виробничого, дослідного, маркетингового і фінансово-економічного підрозділів.

Підприємство забезпечене необхідними сучасними засобами обчислювальної та оргтехніки, вимірювальної техніки, технологічними засобами.