10-ий Всеукраїнський з'їзд якості

26.05.2017

Шановні колеги!

26 травня 2017 р. в конференц-залі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана відбувся 10-й Всеукраїнський з’їзд якості, девіз якого «Якість як національна ідея України». Особливість 10-го з’їзду обумовлена складним соціально-економічним станом України та необхідністю забезпечення суттєвого підвищення рівня ділової досконалості всіх ланок української економіки.

Всеукраїнський з`їзд якості – це добровільне зібрання представників підприємств (установ, організацій) України будь якої сфери діяльності та форми власності, що мають зацікавленість в розв`язанні проблем якості в Україні. Головна мета З`їзду - опрацювання шляхів розв`язання проблем якості в Україні, забезпечення поліпшення якості продукції (послуг), підвищення досконалості і конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, покращення життя громадян України. Основними завданнями З`їзду є: вироблення рекомендацій (як бачення експертної спільноти країни) щодо загальнонаціональних підходів до розв’язання проблем підвищення ділової досконалості для українського бізнесу та поліпшення якості життя громадян України; сприяння формуванню, прийняттю та реалізації рішень Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, орієнтованих на розв`язання проблем якості у різних сферах життєдіяльності нашої держави.

Ініціаторами та організаторами З’їзду виступили: Українська асоціація досконалості та якості (УАДЯ), Українська асоціація якості (УАЯ), Український союз промисловців і підприємців (УСПП), Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) за підтримки: Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) та Громадської ради при МЕРТ, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства освіти і науки України та ін.

На ім`я учасників З’їзду надійшли вітання від Голови Верховної Ради України та Генерального директора EFQM (Європейського фонду менеджменту якості).

У роботі З’їзду взяли участь 267 учасників, зокрема 204 делегатів, які представляли центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації, всеукраїнські громадські об’єднання, підприємства та організації з переважної більшості регіонів України.
За програмою З’їзду відбулися пленарне засідання та засідання двох тематичних сесій: «Організаційна досконалість, конкурентоспроможність та сталий розвиток підприємств, організацій і установ» і «Безпечність та якість продукції. Технічне регулювання, стандартизація і оцінка відповідності».

Під час пленарної сесії виступили: президент УСПП, голова Антикризової ради громадських організацій України, голова Оргкомітету з`їзду Кінах Анатолій Кирилович, директор департаменту технічного регулювання МЕРТ Віткін Леонід Михайлович, президент Української асоціації досконалості та якості, співголова Оргкомітету з`їзду Калита Петро Якович.

На сесії 1 «Організаційна досконалість, конкурентоспроможність та сталий розвиток підприємств, організацій і установ» виступив керівник робочої групи Калита П.Я.

Повідомивши про результати аналізу виконання Резолюції 9-го Всеукраїнського з`їзду якості в цій частині, він зазначив, що з метою покращення умов ведення бізнесу та економічного зростання, суспільство України продовжує активно обговорює питання щодо необхідності суттєвого поліпшення бізнес-клімату в країні, якнайшвидшого проведення економічних реформ, зокрема у сфері технічного регулювання та стандартизації, вжиття негайних заходів з дерегуляції бізнесу тощо. Разом з тим, проблеми підвищення ділової досконалості і конкурентоспроможності самих підприємств (організацій, установ) та потреба сприяння їм з боку уряду у цілеспрямованому системному вдосконаленні на засадах сучасних підходів та кращих практик залишаються поза увагою громадськості. І це при тому, що саме «недосконалість» українських підприємств породжує цілу низку проблем, таких як: постачання небезпечної продукції та порушення прав споживачів; випуск неконкурентоспроможної продукції через її низьку якість; висока собівартість виготовлення продукції та низька продуктивність праці; порушення термінів постачання продукції та інших договірних зобов`язань, непродуктивні витрати ресурсів, зокрема енергетичних; проблеми податків та дефіцит бюджету; зубожіння громадян через втрату робочих місць та мізерну платню; забруднення довкілля та соціальна напруженість тощо. Крім того «недосконалість» породжує умови для розвитку корупції. Він також зазначив, що в Україні до цього часу продовжує панувати застаріла філософія дефіцитного ринку, яка заклала хронічне відставання вітчизняної економіки. Так, незважаючи, що в умовах насиченого ринку конкурентна боротьба переважно точиться понад норми стандартів, до цього часу вважається, що для забезпечення конкурентоспроможності достатньо відповідати стандартам і технічним регламентам. Базуючись на застарілій філософії, в країні продовжують стверджувати, що для забезпечення конкурентоспроможності організацій і економіки достатньо сконцентрувати увагу на продукції, в той час як на насиченому ринку цьому вже давно слугують системи управління (менеджменту). В Україні далеко не завжди адекватно розуміють, якими мають бути сучасні системи менеджменту організацій, і що потрібно робити для підвищення їх ефективності. Як наслідок, українські компанії не спроможні адекватно реагувати на ситуації та зміни цих ситуацій, які постійно виникають на глобальному насиченому ринку. Принциповим недоліком є й те, що в Україні практично не готують фахівців, які системно і комплексно розуміються на сучасному менеджменті та його впливі на конкурентоспроможність організацій. Таким чином, можна стверджувати, що владні структури та суспільство в цілому ще не приділяють належної уваги проблемам системного менеджменту та досконалості підприємств, організацій і установ, притаманних насиченому ринку. Поза увагою залишається й те, що у світі набирає обертів четверта промислова революція, в результаті якої конкурентна боротьба на світових ринках ще більше загостриться. Однією з основних причин такого стану є відсторонення від розв`язання проблем якості, досконалості і сприяння у вдосконаленні бізнесу на засадах сучасних підходів і методів з боку МЕРТ, а органів виконавчої влади – з боку Нацдержслужби. Тому робоча група підготувала і запропонувала делегатам з`їзду прийняти Резолюцію, яка спрямована на розгортання в країні масового руху за суттєве підвищення рівня досконалості вітчизняних підприємств, організацій і установ.

Більш детальніше за посиланням: http://www.uaq.org.ua/index.php/uk/vseukrainskyi-zizd-iakosti