Проект нової редакції Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про Національний банк України», порядок ведення касових операцій для підприємств і організацій визначає Національний банк України

Чинний порядок установлено Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 №637 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за 40/10320 (зі змінами).

На сьогодні Національний банк України працює над проектом нової редакції Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, у якому опрацьовуються питання оприбуткування готівки у касах підприємств, встановлення лімітів залишків готівки в їх касах, діяльності відокремлених підрозділів, заповнення касових документів тощо.

Ураховуючи вищевикладене, Національний банк України звернувся до Українського союзу промисловців і підприємців з проханням висловити позицію щодо необхідності вдосконалення порядку ведення касових операцій підприємствами і організаціями, а також визначити актуальні питання з цього приводу, що потребують вирішення.

З метою формування узагальненої позиції просимо направити наявні пропозиції для можливого врахування в новій редакції Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні із відповідною аргументацію висловлених зауважень на адресу: ed@uspp.org.ua (тел. 270-68-26).