Шановні колеги!

Київська міська асоціація роботодавців (КМАР) створена відповідно до Закону України «Про організації роботодавців» 26 листопада 2002 року як незалежна, самостійна організація з ініціативи основних бюджетоутворюючих підприємств міста Києва.

 КМАР — пліч-о-пліч від першого дня свого заснування крокує разом із  найстаршим об’єднанням  м. Києва  «Київською міськаю асоціацією промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку — Асоціація “Київ”», що почало вести свою історію ще  з травня 1991 року.

Наразі КМАР нараховує близько двохсот  діючих членів.

Основною метою діяльності Організації є об'єднання роботодавців та організацій роботодавців міста Києва для реалізації та захисту законних соціальних, економічних, соціально-трудових, творчих та інших спільних інтересів своїх членів, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства.

Для виконання завдань, визначених цим Статутом, Організація у встановленому порядку:

 • представляє та захищає права і інтереси своїх членів у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, професійними спілками та іншими суб'єктами соціального партнерства;
 • виступає стороною від роботодавців у колективних переговорах на національному рівні, в укладанні та виконанні Генеральної угоди;
 • сприяє організації проведення спільних нарад, переговорів, консультацій та інших заходів між сторонами соціального партнерства;
 • координує та надає практичну допомогу своїм членам по укладенню регіональних, галузевих угод та колективних договорів;
 • координує, контролює дії своїх членів та вживає заходів у виконанні зобов'язань, взятих ними на себе відповідно до генеральної, регіональних та галузевих угод;
 • сприяє вирішенню індивідуальних трудових спорів; сприяє налагодженню роботи з управління персоналом;
 • проводить незалежну громадську експертизу проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань регулювання соціально-трудових, економічних відносин, державних програм зайнятості, охорони праці, проведення податкової, цінової політики, інших програм соціально-економічного розвитку, надає свої висновки зацікавленим особам, розробляє проекти програм і нормативних актів для внесення їх у встановленому порядку на розгляд відповідних державних органів;
 • здійснює співробітництво з громадськими неурядовими організаціями та неприбутковими організаціями інших країн з метою обміну професійним досвідом та посилення інтеграційних процесів;
 • створює підприємства, установи, організації для виконання статутної мети Організації;
 • консультує роботодавців - членів Організації та надає їм інформаційну допомогу з Питань їхньої поточної діяльності;
 • сприяє вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації своїх членів, поширенню професійних знань та досвіду.

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності Київської міської асоціації роботодавців  

упродовж  2013 – 2014 років

Досвід роботи у консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади.

Київська міська асоціація роботодавців плідно співпрацює  з органами виконавчої влади, зокрема входячи до складу Спільного представницького органу сторони роботодавців м. Києва (СПО),  разом  із Профспілками та Київською міською державною адміністрацією працює у підготовці та підписанні Територіальної угоди.  У 2013 р. підписання Регіональної угоди між виконавчим органом Київської міської ради (КМДА), СПО Київських профспілок (Київська міська рада профспілок) та Спільним представницьким органом сторони роботодавців м. Києва на 2014 р. Члени СПО з вересня 2014 р. у складі 7 осіб входять до Координаційного комітету сприяння зайнятості населення. Також слід зазначити про постійну роботу з Київською міською тристоронньою соціально-економічною радою у сфері соціального діалогу. Постійно співпрацює з Департаментом соціальної політики Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), наразі зокрема  у підписанні Територіальної угоди на 2015-2017 р.р., з 2012 р.   із Міністерством закордонних справ, Фондом соціального страхування із тимчасової втрати працездатності.

Входить до складу Українського союзу промисловців і підприємців, Федерації роботодавців України,  Торгово-промислової палати України, Київської торгово-промисловою палати,  Об’єднання організацій роботодавців України.

 

Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду

 • допомога членам  Київської міської асоціації роботодавців у їх зверненні до органів влади. Зокрема, у 2013 р. підтримка ПрАТ «Фанплит» у зверненні до антимонопольного комітету України;
 • участь у підготовці законодавчих актів про заборону відправки кругляка лісу;
 • розробка і закріплення земельних ділянок за промисловими підприємствами; 
 • обговорення з адміністрацією про зменшення податків на землю для промислових підприємств. Рішення про зменшення податку було затверджено Київрадою;
 • питання розвитку внутрішнього ринку м. Києва та питання підготовки кваліфікованих трудових кадрів – були включенні до розгляду на засіданнях Київської міської тристоронньої соціально-економічної ради;
 • захист майнових і виробничих процесів підприємств;
 • з метою підвищення ефективності виробничих можливостей м. Києва, розглянуто питання взаємодії кооперації та спеціалізації.

   

 

 

 

З повагою, 

 Президент Київської міської асоціації роботодавців 

 Майко Віталій Іванович


ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ:

1. Закон України Про роботодавців http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2436-14

2. Закон України Про об'єднання громадян http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2460-12

3. Закон України  Про органи самоорганізації населення http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2625-14